کلینیک ارتوز و پروتز توان طب اهواز |سایت تبلیغاتی

برترین کلینیک ارتوزیست و پروتزیست در خوزستان طراحی و ساخت پروتز اندام های مصنوعی با مفاصل هوشمند و هیدرولیک المانی انواع کمربند طبی ستون فقرات انواع بریس های اندام فوقانی و تحتانی و اسپلینت ها ساخت انواع کفش های ارتوپدی طراحی و ساخت کفی طبی با قالبگیری از کف پا با دوام حداقل سه سال اهواز نادری علم الهدی- مجتمع پزشکی صدف طبقه اول واحد 1 کلینیک ارتوز و پروتز توان طب اهواز , سایت تبلیغاتی

کلینیک ارتوز و پروتز توان طب اهواز - برترین کلینیک ارتوزیست و پروتزیست در خوزستان طراحی و ساخت پروتز اندام های مصنوعی با مفاصل هوشمند و هیدرولیک المانی انواع کمربند طبی ستون فقرات انواع بریس های اندام فوقانی و تحتانی و اسپلینت ها ساخت انواع کفش های ارتوپدی طراحی و ساخت کفی طبی با قالبگیری از کف پا با دوام حداقل سه سال اهواز نادری علم الهدی - مجتمع پزشکی صدف طبقه اول واحد 1 کلینیک ارتوز و پروتز توان طب اهواز - سایت تبلیغاتی

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ | ثبت آگهی

سایت تبلیغاتی